Sunday, July 12, 2009

Stopping by Woods by Robert Frost in Esperanto

~
Halto C'e Silvo Je Neg'a Vespero

far Robert Frost

De kiu estas silvo c'i, mi eble scias.
Sed lia domo en vilag'o sidas;
Do li ne vidos min c'i tie halti
Por spekti je neg' plenig'i silvon lian.
Kaj devas konfuzemi mia et'-c'eval'
Sen farma dom' proksima halti
Inter frida lago kaj arbaro
En vespero el la jaro plej hel-mal'.
Li skue igis tinti sian jungilaron
Por demandi c'u eraro.
La sola kroma sono ig'as
La de zefiro kaj de lanugeca flok' balao.
La silvo belas kaj malhelas; profundas g'i,
Sed promesojn teni devas mi,
Kaj mejlojn iri g'is ekdormos mi,
Kaj mejlojn iri g'is ekdormos mi.

elangligis Jack Wilson
~

No comments:

Post a Comment